Velkommen til Bodø Legevakt

Legevaktas oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid hos fastlege, som for eksempel:

 

Den interkommunale legevaktsordningen Bodø skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakten har adresse, Plassmyrveien 13, 8008 Bodø

Ring alltid legevakten for timeavtale: 116 117 (75 55 17 10)

Medisinsk nødtelefon: 113

Da legevaktslegen kan være ute på oppdrag i distriktet, sykehjem eller liknende er det viktig at du ringer legevaktstelefonen før oppmøte.

På dagtid betjenes behov for øyeblikkelige legetjenester av det enkelte legekontor i Bodø kommune.

Når du ringer legevakten blir du ofte spurt om
•temperatur
•medisinbruk
•allergier
•Tidligere sykdommer.

Hvem møter deg på legevakten?

Legevakten er bemannet med flere sykepleier og en lege. Når du ringer legevakten møter du en sykepleier på telefonen som vurderer din tilstand etter tre « hastegrader»
•AKUTTT - Ingen ventetid
 Melder du en livstruende skade eller tilstand over telefon, får du akutthjelp uten ventetid.
•HASTER - Hjelpes så fort som mulig
 Gjelder skader og tilstander som gir store plager.
•VANLIG - Kan vente
 Mindre alvorlige skader og tilstander behandles når det er ledig kapasitet. På det travleste kan det være opptil flere timers ventetid. Ring derfor legevakten på forhånd og skaff deg en timeavtale. Din faste lege har mulighet til videre oppfølgning og kontroll. Allmennlegene har avsatt noe tid til behandling av akutte skader og sykdommer i sin kontortid.

Om natten er legevakten kun for de mest alvorlig syke og skadde pasientene.

Riktig bruk av legevakten

Kontakt legevakten ved:
•akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom
•sterke smerter i brystet eller magen
•alvorlige pusteproblemer
•skader som trenger legehjelp (kutt må syes innen seks timer)
•mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
•alvorlig sykdom hos barn/spedbarn
•alvorlig psykisk sykdom som trenger akutt hjelp

Kontakt ikke legevakten - men henvend deg til din faste lege ved:
•forkjølelse og influensalignende sykdom
•øreverk og øyekatarr
•spørsmål om bronkitt og hoste
•feber hos barn når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom
•ved behov for sykemelding
•fornyelse av resepter
•sykdom over flere dager uten forverring

Vanedannende medisiner skrives ikke ut ved legevakten.

smerter i bryst eller mage
• pustevansker
• akutt sykdom eller alvorlig forverring
• nedsatt allmenntilstand hos barn
• alvorlig psykisk sykdom
• mistanke om komplikasjoner i svangerskap
• kuttskader som må syes

Legevakta er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.